Curriculum+ Training

Training Catalog

Workshop – 10th Day Head Count (Class)

Description
BOOKING GUIDELINES (View details on the Register-button)
Costs: R200.00 (Excl. VAT) per delegate. (Invoices will be sent out after the practical workshop was completed)

CLASSROOM WORKSHOP SESSION:
Classroom sessions are presented...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

Aanlyn KURRIKULUM (Afr)

Opleidings Module: Kurrikulum+
Opleier: Fiona Fourie
Duur: 7 ure
Koste: R404 per skool
Lokaal: Aanlyn

*BELANGRIK*
 U is welkom om gebruik te maak van 'n "Split screen", ekstra skerm of ekstra skootrekenaar om saam te werk tydens die pr...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

PTA Klas KURRIKULUM (Afr)

Besprekingsriglyne

Opleidings Module: Kurrikulum+
Opleier: Fiona Fourie
Opleidings Module: Kurrikulum+
Duur: 7 ure
Koste: R873 per deelnemer
Lokaal: Klaskamersessies word by ons Pretoria-kantoor aangebied (Suite 101, Blok 6, Monument Office ...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

PTA Class CURRICULUM (Eng)

Booking Guidelines
Training Module: Curriculum+
Trainer: Fiona Fourie
Duration: 7 hours
Cost: R873 per attendee
Training Venue: Classroom sessions are presented at our Pretoria Office (Suite 101, Block 6, Monument Office Park, 71 Steenbok A...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

Online CURRICULUM (Eng)

Booking Guidelines
Training Module: Curriculum+ Setup & Use
Trainer: Fiona Fourie
Duration: 7 Hours
Cost: R434 per School

*IMPORTANT*
 Attendees are welcome to use a split screen, second screen or second laptop to participate in the prac...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.