Finance+ Training

Training Catalog

Aanlyn FINANSIES (Afr) Deel 1/2

Besprekingsriglyne
Opleidings module: Aanlyn Finansies +
Opleier: Elmarie Britz
Duur: 8 ure
Koste: R434 per skool

*BELANGRIK*

Deelnemers sal 'n internetverbinding nodig hê om by die
sessie aan te sluit.
Dit is die verantwoordeli...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

Aanlyn FINANSIES (Afr) Deel 2/2 Prakties

Besprekingsriglyne
Opleidings module: Aanlyn Finansies +
Opleier: Elmarie Britz
Duur: 4 ure
Koste: R434 per skool

*BELANGRIK*

Deelnemers sal 'n internetverbinding nodig hê om by die
sessie aan te sluit.
Dit is die verantwoordeli...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

PTA Class FINANCE (Eng) Part 1/2

BOOKING GUIDELINES (View details on the Register-button)
CLASSROOM: R865.00 per person
THIS WILL BE A CLASSROOM SESSION.

WHAT THIS SESSION WILL COVER

Dag 1:
Basiese inleiding tot D6 en hoe die implementering proses werk / Basic introduc...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

PTA Class FINANCE (Eng) Part 2/2

BOOKING GUIDELINES (View details on the Register-button)
CLASSROOM: R865.00 per person

THIS WILL BE A CLASSROOM TRAINING SESSION.

WHAT THIS SESSION WILL COVER

Day 2:

Kwitansies / Receipts (Prakties)
Betalings / Payments ...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

Klas FINANSIES (Afr) Deel 1/2

Besprekingsriglyne

Opleidings Module: Finansies+
Opleier: Elmarie Britz
Opleidings Module: Finansies +
Duur: 8 ure
Koste: R873 per deelnemer
Opleidingsplek: Klaskamersessies word by ons Pretoria-kantoor aangebied.

*BELANGRIK*

 Regi...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

Klas FINANSIES (Afr) Deel 2/2

Description

Besprekingsriglyne

Opleidings Module: Finansies+
Opleier: Elmarie Britz
Opleidings Module: Finansies +
Duur: 4 ure
Koste: R873 per deelnemer
Opleidingsplek: Klaskamersessies word by ons Pretoria-kantoor aangebied.

*BE...

Online FINANCE (Eng) Part 1/2

Booking Guidelines
Training Module: Online Finance+
Trainer: Elmarie Britz
Duration: 8 Hours
Cost: R434 per School

*IMPORTANT*

 Attendees will need an internet connection to join the Session.
 It is the responsibility o...

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.